آدرس فروشگاه

تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه تجهیزات مهندسی
فروشگاه تجهیزات مهندسی
آدرس فیزیکی وب سایت و فروشگاه:
سیرجان ـ خیابان آیت الله غفاری روبروی بانک ملت
کدپستی: 7817633969
ایمیل: help[at]alfaee[dot]com

تلفن
034-42251244

فکس
034-42261249
ساعات بازگشایی
8 صبح تا 8 شب

تماس با ما
کد امنیتی